MB Elektronike záleží na životnom prostredí.
Vykonávame zber elektroodpadu podľa zákona o elektroodpadoch č. 223/2001.

Zabezpečíme odvoz elektroodpadu nad 20kg v okruhu 10km od Žiliny. Služba je od 1.1.2023 spoplatnená.

poplatok za odvoz fyzické osoby: 10,00€ firmy a organizácie 15,00€

Správajte sa ekologicky! Každý nefunkčný, alebo nepotrebný elektrospotrebič je považovaný za nebezpečný elektroodpad.
Doneste ho do našej predajne!
Zabezpečíme ekologické spracovanie prostredníctvom schválených spracovateľov elektroodpadu ministerstovm životného prostredia.
•vybité batérie
•elektroprístroje všetkých druhov - biela aj čierna technika (práčky, chladničky,TV príjmače, rozhlasové príjmače)
•výpočtovú techniku, jednotlivé komponenty, aj v celku (matičné dosky, grafické karty, pevné disky, monitory, tlačiarne a podobne)
•rozpracovaná výroba - časti, alebo zvyšok z rozpracovanej výroby elektrokomponentov a podobne.