MB Elektronika s.r.o
Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

tel.: +421 41 562 1334
fax: +421 41 562 6855
mobil: +421 905 939 984
e-mail predajňa:predajna@mb-elektronika.sk
Konateľ spoločnosti: Ing. Mgr. Zuzana Bieliková
Vedúci predajne: Peter Badžgoň

Oznam o otváracích hodinách z dôvodu pandémie Koronavirusom COVID-19

Predlžujeme skrátené otváracie hodiny
od Pondelka do Piatku v dobe 9:00-16:00.

Otváracie hodiny