Vyhľadávanie
MB Elektronike záleží na životnom prostredí.
Vykonávame bezplatný zber elektroodpadu podľa zákona o elektroodpadoch č. 223/2001.

Správajte sa ekologicky! Každý nefunkčný, alebo nepotrebný elektrospotrebič je považovaný za nebezpečný elektroodpad. Doneste ho do našej predajne! Zabezpečíme ekologické spracovanie prostredníctvom schválených spracovateľov elektroodpadu ministerstovm životného prostredia.

Zabezpečíme bezplatný odvoz elektroodpadu nad 20kg v okruhu 10km od Žiliny.

  • vybité batérie
  • elektroprístroje všetkých druhov - biela aj čierna technika (práčky, chladničky, TV príjmače, rozhlasové príjmače)
  • výpočtovú techniku, jednotlivé komponenty, aj v celku (matičné dosky, grafické karty, pevné disky, monitory, tlačiarne a podobne)
  • rozpracovaná výroba - časti, alebo zvyšok z rozpracovanej výroby elektrokomponentov a podobne.